Informace pro návštěvníky Zámek Zámecký park Zámecký okruh Habsburkové ZajímavostiDětský pokojTak zvaný dětský pokoj zdobí portréty dcer Marie Terezie. Císařovna měla celkem 16 dětí, mezi nimi jedenáct dcer, z nichž většinu provdala v již velmi mladém věku. Byly to sňatky z rozumu, vždy z politických důvodů. Po vaší levici vidíte hned vedle dveří portrét Marie Kristýny, nejmilejší dcery Marie Terezie. Byla ze všech jediná, která se směla provdat z lásky, a to za vévodu Alberta Sasko-Těšínského, zakladatele vídeňské Albertiny, jedné z nejvýznamnějších grafických sbírek na světě. Zde můžete nahlédnout do koupelny, která byla v roce 1917 zřízena pro poslední habsburskou císařovnu Zitu.

Ještě než se vydáme na prohlídku další místnosti, můžete se krátce podívat do Ranního salonku, kde se podávaly snídaně. Stěny zdobí ve zlatě zarámované medailonky s ornamentálními ručními výšivkami, které osobně zhotovila Alžběta Kristýna, matka Marie Terezie.