Informace pro návštěvníky Zámek Zámecký park Zámecký okruh Habsburkové ZajímavostiKaruselový sálKaruselový sál byl pojmenován po levém z obou velkých obrazů. Vidíme na něm dámský karusel, který uspořádala Marie Terezie v roce 1743 v zimní jízdárně Hofburgu u příležitosti oslav znovuzískání Prahy ve Válce o rakouské dědictví. V této zimní jízdárně – dnešní Španělské dvorní jezdecké škole – se do dnešních dnů konají představení slavných lipicánů. Uprostřed obrazu vidíte Marii Terezii jak sedí v sedle bílého lipicána a jede na něm v čele svého doprovodu, který tvořily dvorní dámy. Vlevo vidíte portrét Karla VI., otce císařovny, v nádherných španělských šatech plášťového střihu.