Informace pro návštěvníky Zámek Zámecký park Zámecký okruh Habsburkové ZajímavostiSalon Vieux LaqueSalon „Vieux-Laque“ – pojmenovaný podle staré techniky čínských a japonských laků – byl Marií Terezií po náhlé a neočekávané smrti jejího milovaného manžela Františka Štěpána v roce 1765 změněn ve vzpomínkovou místnost. Černé lakované tabulky, pocházející z Pekingu, byly zasazeny do obložení z ořechového dřeva a opatřeny pozlacenými rámy. Marie Terezie již nikdy od této události neodložila vdovský smutek a až do své vlastní smrti chodila v černém. V modlitební knížce císařovny byl po jejím skonu nalezen lístek s osobními poznámkami, z nichž jasně vyplývá, jakou povahu měl vzájemný vztah obou manželů. Dokonce na něm zaznamenala i počet společně strávených hodin. Není tedy pochyb o tom, že Marie Terezie svého chotě velmi milovala a že jejich manželství bylo šťastné. Pro tuto pamětní místnost nechala Marie Terezie vyhotovit tři zvláštní obrazy. Na prostředním z nich je vyobrazen František Štěpán, dílo Pompea Batoniho. Od stejného malíře pochází i dvojportét Josefa II. a jeho bratra Leopolda, který vznikl v roce 1769 v Římě. Na stole před Josefem, stojícím na obraze vpravo, leží exemplář knihy “Esprit des lois” (Duch zákonů), vrcholné osvícenské dílo, jehož autorem je francouzský filozof Montesquieu. Má to symbolický charakter, neboť myšlenky osvícenství určovaly veškeré panovnické činy mladého císaře, včetně jeho doslova revolučních reforem.