Informace pro návštěvníky Zámek Zámecký park Zámecký okruh Habsburkové ZajímavostiNapoleonský pokojKdyž Napoleon v letech 1805 a 1809 obsadil Vídeň, zvolil si Schönbrunn jako svou rezidenci. Během této doby užíval pravděpodobně tuto místnost jako svou ložnici. Sňatkem Napoleona Bonaparta s Marií Louisou, dcerou císaře Františka II./I. (vnuk Marie Terezie) v roce 1810 měl být zpečetěn mír mezi oběma panovníky. Po porážce a následném svržení Napoleona se Marie Louisa vrátila se svým synem na přechodnou dobu zpátky k vídeňskému dvoru. Na základě jednání Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815 – bylo to setkání zástupců téměř všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv - získala nakonec parmské vévodství, ovšem pod podmínkou, že zanechá svého syna vévodu z Reichstadtu ve Vídni. Malý “princ Frantík”, jak se mu u dvora přezdívalo, měl totiž na přání evropských mocností jako syn Napoleona vyrůstat pod ochranou svého dědečka u vídeňského dvora, současně však stranou veškerého politického dění. Jako všichni mužští příslušníci habsburské dynastie se i on – tak, jak to odpovídalo rodinné tradici – vyučil občanskému povolání.

Na obraze před vámi jej vidíte jako malého zahradníka. Zemřel však již v roce 1832 ve věku 21 let na následky tuberkulózy. Posmrtná maska znázorňuje Napoleona Františka na smrtelném loži.