Informace pro návštěvníky Zámek Zámecký park Zámecký okruh Habsburkové ZajímavostiPracovní pokoj arcivévodkyně SofiePracovní pokoj arcivévodkyně Sofie tvořil součást soukromého apartmá rodičů Františka Josefa, arcivévody Františka Karla a arcivévodkyně Sofie, kteří zde v 19. století pobývali. Ctižádostivá Sofie sledovala velmi energicky a důsledně svůj cíl, který spočíval v tom, zajistit habsburský trůn pro svého syna. Byla však také nejdůležitější poradkyní v politických záležitostech habsburské monarchie. Její současníci ji označovali za „jediného muže u vídeňského dvora“. K císařovně Alžbětě, své snaše a neteři zároveň, se chovala vždy s odstupem a mezi oběma ženami panovalo napjaté ovzduší. Tímto se Sofie zasloužila o to, že se Sisi nikdy necítila u vídeňského dvora dobře. Alžběta si často stěžovala na to, že je svou tchýní neustále kontrolována a poučována.