Informace pro návštěvníky Zámek Zámecký park Zámecký okruh Habsburkové ZajímavostiČervený salonV Červeném salonu visí portréty několika habsburských císařů od konce 18. století. Mezi jiným zde můžete vidět syna Marie Terezie Leopolda II., který nastoupil na trůn po smrti svého bratra Josefa II., vedle něj vidíte portrét jeho syna a nástupce Františka druhého a prvního (II/I.)., posledního císaře Svaté říše římské Národa německého. Vítězstvím u Slavkova donutil Napoleon Rakousko k podpisu Bratislavského míru a tím se Svatá říše římská roku 1806 rozpadla. Bylo vyhlášeno Rakouské císařství a z Františka II. se tak stal první rakouský císař František I.Věren habsburské tradici provdal František II./I. svou nejstarší dceru Marii Louisu za Napoleona a druhou dceru Leopoldýnu za brazilského císaře. Její portrét vidíte před sebou na malířském stojanu. Na ostatních portrétech jsou vyobrazeni císař Ferdinand a jeho choť Marie Anna. Ferdinand byl nejstarší syn císaře Františka a lidově se mu říkalo „Ferdinand Dobrotivý“. Trpěl záchvaty epilepsie a nebyl proto schopen vládnout. Skutečný vládce rakouské monarchie byl v té době státní kancléř kníže Metternich, jemuž se také přezdívalo „kočí Evropy“, neboť řídil s velkou dávkou diplomacie a šikovnosti evropskou politiku císařského domu.